Omdat het aantal leden van de App groep nog steeds toeneemt, vinden wij het verstandig om een aantal huisregels op te stellen.
Zo blijft de WABP groep echt voor de Buurtpreventie en niet voor andere zaken.

In de whatsapp groepen wordt met de S.A.A.R methode gewerkt.

S = signaleer
A = alarmeer 112
A = App je waarneming in de groep
R = reageer

 • Als u een alarmerende melding wilt doen, bel dan eerst 112 en
  meld dan calamiteiten en/of incidenten via de Alarm App groep.
 • Wacht niet af tot iemand anders een melding doet.
 • Niet onnodig doorgaan op meldingen van anderen, ook niet met bv een icoontje.
 • Bij onnodige bericht gaan er bij veel mensen hun telefoons onnodig af.
 • Alleen reageren op meldingen van een ander als het echt nuttig informatie is.
 • Wilt u de whatsgroep verlaten is het wel zo netjes dit even privé aan 1 van de beheerders te laten weten.
 • Heeft u een idee of andere informatie dan calamiteiten en/of incidenten is dat welkom, maar wel privé met 1 van de beheerders
 • Versturen van foto’s van verdachten mag alleen als het een noodzakelijke meerwaarde heeft.
 • Meld als er 112 gebeld is! Zo voorkomt u een regen van 112 meldingen.
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 • Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar ze voor bedoeld zijn, en niet voor onderling kontakt of privéberichten.
 • Voor aanmeldingen voor de (Buurt) whats groep moet u in een buurt binnen de wijk Voordijkshoorn wonen of werken.
 • Minimale leeftijd in de whatsgroepen is 18 jaar en ouder.
 • Plaats zo correct mogelijk een melding. Het is belangrijk dat u in het bericht zoveel mogelijk informatie plaatst, denk aan:

Extra informatie:

 • Het niet houden aan de afspraken kan leiden tot verwijdering uit de groep;
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de beheerder, eventueel in samenspraak met de politie en gemeente.
 • Om te voorkomen dat men overbodige berichten plaatst naar aanleiding van een bericht, kunt u dit duidelijk aangeven in de Alarm App groep; ”Stop verdere berichtgeving!” of een afbeelding van dezelfde strekking.
 • Zodra je bent toegevoegd in de groep, zie je in WhatsApp vanzelf een melding staan. Je hoeft hier niet op te reageren met een ”dank je wel” of bijvoorbeeld een emoticon. Stel dat er honderd mensen lid zijn van de groep, dan ontvangen al deze leden een niet urgent bericht en daar is de groep niet voor bedoeld. Het maakt mensen onnodig ongerust en sommige leden verlaten bij het meermaals plaatsen van onnodige berichten zelfs de groep
 • Heeft u vragen aan de beheerder, stel deze dan in een privébericht maar nooit in de groep zelf.